Misja Fundacji
Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.

 
zarząd

Zarząd Fundacji Praca na Tak tworzą
Arkadiusz Jankowski - prezes,
Rafał Nawrocki - wiceprezes.

Arkadiusz Jankowski

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations. W swojej pracy łączy zainteresowania usługami informatycznymi i księgowymi.

Członek zarządu wielkopolskich spółek informatycznych, udostępniających rozwiązania programistyczne, zarządzających infrastrukturą IT oraz doradzających przy projektach unijnych. Członek wspierający Internet Society Poland.
Jeden z pierwszych inicjatorów klastrów IT (ICT Copernicus). Twórca metajęzyków służących do opisu zagadnień informatycznych.

Specjalizuje się w zarządzaniu aktywami informatycznymi, w tym wycenie sprzętu ICT. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział Wielkopolski w Poznaniu).

Arkadiusz Jankowski od kilkunastu lat realizuje projekty charytatywne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
jak i bezpośrednio w Fundacji Praca na Tak. W Fundacji zajmuje się zagadnieniami rynku pracy oraz rozwojem aplikacji wspierających trzeci sektor.

Autor artykułów branżowych. Konsultant i wykładowca Szkoły E-biznesu prowadzonej przez Fundację Akceleracji i Inkubacji Biznesu we współpracy z UEP.

Rafał Nawrocki

Absolwent wydziału Ekonomii Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz doktor literaturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Licencjonowany księgowy o długoletniej praktyce, pedagog i doświadczony szkoleniowiec w zakresie ekonomii społecznej.

Od 2001 roku pracuje jako księgowy organizacji pozarządowych. W 2008 roku otworzył własne biuro rachunkowe, obsługujące fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty związane z kulturą i działalnością społeczną. W tym czasie zaprojektował i przeprowadził ponad 1300 godzin szkoleń, dotyczących rachunkowości NGO, zakładania spółdzielni socjalnych, podejmowania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i innych.

W 2013 roku opublikował książkę "Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń", wznowioną dwa lata później, przyjętą jako podręcznik na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W swej pracy stara się łączyć ekonomię z zainteresowaniami kulturalnymi. Działał wielokrotnie jako wolontariusz, m.in. udzielając korepetycji i prowadząc warsztaty komiksowe dla dzieci z dzielnicy Łazarz w Poznaniu. Uzyskał nagrodę Prezydenta Miasta Poznania "Wolontariusz Roku". Rafał Nawrocki jest też pomysłodawcą i organizatorem wystawy dzieł pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej, olimpiady sportów podwórkowych i innych działań.

Rozwija pasje literaturoznawcy, głównie badając popkulturę i fantastykę. Jest prelegentem i gościem konwentów oraz festiwali fantastycznych, autorem książki poświęconej polskiej literaturze grozy XIX wieku, jak również monografii Adama Wiśniewskiego-Snerga. Twórca artykułów w pracach zbiorowych, wstępów, artykułów w czasopismach, m.in. "Polityce", "Języku Polskim w Liceum", "Fantastyce", "Czasie Fantastyki" i "Barbarzyńcy". Publikuje także opowiadania grozy.

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?wydarzenia
bieżące »
sukcesy »
opinie »
archiwum »

projekty
księgowość NGO »
praca »
ekonomia »
sport i zdrowie »
kultura i ekologia »

dokumenty
statut »
raporty »

władze
zarząd »
rada nadzorcza »

kontakt
dane »
wolontariat »
współpraca »


Fundacja Praca na Tak © 2015 | Powered by Web & Art sp. z o.o.
nota prawna .:. wersja pełna