Misja Fundacji
Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.

 
rada nadzorcza

Radę nadzorczą Fundacji Praca na Tak tworzą:
Barbara Kowalewska - przewodnicząca,
Krystian Łabutka - wiceprzewodniczący.

Barbara Kowalewska

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Public Relations na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2008 roku związana z rynkiem usług doradczych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Założycielka i Dyrektor Zarządzający Agencji doradztwa personalnego "Talent Solution", świadczącej usługi doradcze
w obszarze HR. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach Menedżerskich w zakresie Marketingu i Sprzedaży. Przez 10 lat związana była z firmą Amica Wronki S.A., gdzie jako Dyrektor Eksportu, a później Dyrektor działu Komunikacji Marketingowej, współtworzyła strategię eksportowo-marketingową Grupy Amica.

Praktyczną znajomość procesów biznesowych oraz realiów zarządzania zespołami wykorzystuje w codziennej pracy
z klientami, wspierając ich w tworzeniu odpowiednio dopasowanych strategii personalnych.

Zawsze na bieżąco z nowinkami HR, monitoruje światowe trendy w takich obszarach jak: kapitał ludzki, zarządzanie efektywnością pracy, organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?wydarzenia
bieżące »
sukcesy »
opinie »
archiwum »

projekty
księgowość NGO »
praca »
ekonomia »
sport i zdrowie »
kultura i ekologia »

dokumenty
statut »
raporty »

władze
zarząd »
rada nadzorcza »

kontakt
dane »
wolontariat »
współpraca »


Fundacja Praca na Tak © 2015 | Powered by Web & Art sp. z o.o.
nota prawna .:. wersja pełna