Misja Fundacji
Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.

 
praca

Główny cel Fundacji Praca na Tak jest zgodny z jej nazwą - tworzyć i propagować inicjatywy pozytywnie wpływające na rynek zatrudnienia.

Fundacja upatruje rozwiązań poprzez aktywne działanie w następujących obszarach:
- tworzenie warunków do powstawania miejsc pracy,
- preferowanie elastycznych form zatrudnienia,
- tworzenie przepisów premiujących korzystne warunki zatrudnienia dla pracodawców i pracowników,
- systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- upowszechnianie gospodarki opartej na wiedzy,
- badania rynku pracy oraz alokowanie środków pomocy publicznej do osób i podmiotów rokujących poprawą sytuacji,
- ewaluacja projektów związanych ze wsparciem organizacyjnym i finansowym,
- budowanie przyjaznej atmosfery na wszystkich szczeblach urzędów centralnych i lokalnych,
- cedowanie systemu przekazywania pomocy organizacyjnej i finansowej do jednostek samorządowych,
- współpraca z podmiotami sektora pozarządowego,
- wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zarządzaniu wiedzą i udostępnianiu jej.

Fundacja samodzielnie realizuje zadania w obszarze rynku pracy oraz współpracuje ze wszystkimi osobami i podmiotami zainteresowanymi pozytywnym kształtowaniem rynku zatrudnienia.

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?wydarzenia
bieżące »
sukcesy »
opinie »
archiwum »

projekty
księgowość NGO »
praca »
ekonomia »
sport i zdrowie »
kultura i ekologia »

dokumenty
statut »
raporty »

władze
zarząd »
rada nadzorcza »

kontakt
dane »
wolontariat »
współpraca »


Fundacja Praca na Tak © 2015 | Powered by Web & Art sp. z o.o.
nota prawna .:. wersja pełna