Misja Fundacji
Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.

 
Arkadiusz Jankowski, 08.07.2015

Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej

Krótkoterminowe umowy o pracę gwarantują, że młodzi ludzie mają zatrudnienie. Taki wniosek wypływa z analizy materiałów Komisji Europejskiej. Porównała ona, na podstawie danych Eurostatu, sytuację młodych osób (15-24 lata) na tle całej populacji. Okazuje się, że tzw. śmieciówki są korzystne. Dominowały one w Holandii i Danii, czyli krajach przewodzących w zestawieniu. Oczywiście młodzi charakteryzują się częstszymi zmianami pracodawcy, między innymi poprzez zaangażowanie w prace sezonowe. Warto zatem pokusić się o weryfikację kolejnych wskaźników.

Zatrudnienie młodych (15-24 lata) na tle całej populacji

Źródło: Komisja Europejska.

Holandia i Dania mogą poszczycić się jednymi z najniższych wskaźników bezrobocia wśród osób aktywnych zawodowo, które nie ukończyły 25. roku życia. Warto zwrócić uwagę na pozycję Polski w tym zestawieniu. Wykonaliśmy olbrzymi skok. Od najbardziej niekorzystnych wyników wśród 28 państw (41,9%) do poziomu zbliżonego do unijnej średniej (23,9%).

Okres ten miał dla rynku pracy w wielu krajach drastyczny przebieg. W latach 2013-2014 Chorwacja, Grecja i Hiszpania dotarły do poziomu 50% lub przekroczyły go. Irlandia oraz Cypr, mające jedne z najniższych wskaźników w 2003 roku (odpowiednio 8,7% i 8,8%), 11 lat później wyglądają pod tym względem znacznie gorzej. Irlandia ma taki sam wynik jak Polska, a Cypr aż 35,9%. Najniższy współczynnik bezrobocia wśród osób do 25. roku życia występuje w Niemczech (7,7%). Od 2010 roku tylko Austria miała również jednocyfrowy wynik (obecnie 10,3%).

Pełne zestawienie z lat 2003 – 2014 >

Powyższe tendencje uwidaczniają się również w odniesieniu do całej grupy społecznej w przedziale wieku 15-24 lata. Ośmiu członków Unii Europejskiej boryka się z bezrobociem powyżej 10%. Są to wymieniane już w negatywnym ujęciu Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, a także Włochy, Portugalia, Finlandia i Szwecja. Znamienne jest to, że w pierwszych pięciu wymienionych krajach dominuje długoterminowe (powyżej roku) bezrobocie.

Statystyka nie przedstawia jednak pełnego obrazu bezrobocia wśród młodych osób. Brakuje danych o bezrobociu powracającym. Wskaźnik ten pokazałby, jak często w określonych przedziałach wiekowych te same osoby traciły pracę lub przerywały bieg bezrobocia z powodu tymczasowego zatrudnienia. Z tematem ciągłości pracy u ludzi młodych oraz w pozostałych grupach zmierzymy się w Fundacji w jednej z kolejnych publikacji.

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?wydarzenia
bieżące »
sukcesy »
opinie »
archiwum »

projekty
księgowość NGO »
praca »
ekonomia »
sport i zdrowie »
kultura i ekologia »

dokumenty
statut »
raporty »

władze
zarząd »
rada nadzorcza »

kontakt
dane »
wolontariat »
współpraca »


Fundacja Praca na Tak © 2015 | Powered by Web & Art sp. z o.o.
nota prawna .:. wersja pełna