Misja Fundacji
Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.

 
nota prawna

Informacje podstawowe

Właścicielem serwisu internetowego pracanatak.org, w tym jego wersji mobilnej, zwanego dalej serwisem WWW, jest Fundacja Praca na Tak z siedzibą w Poznaniu.

Serwis WWW podlega ochronie na podstawie krajowych i międzynarodowych przepisów, w tym:
- Ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- Ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- Ustawy z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych.

Ochrona znaków towarowych i dystrybucja materiałów

Wszystkie marki oraz znaki towarowe, znajdujące się w serwisie WWW, mają charakter informacyjny i podlegają ochronie prawnej. Zostały one umieszczone za zgodą ich właścicieli poprzez prezentację materiałów przeznaczonych do publicznej wiadomości.

Rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie WWW jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela Fundacji Praca na Tak, chyba że dotyczy to materiałów urzędowych opublikowanych w serwisie WWW ze wskazaniem ich autorów.

Status materiałów

Redakcja serwisu www zastrzega sobie prawo do doboru i adiustacji nadesłanych materiałów (komunikatów prasowych, artykułów oraz innych form wypowiedzi), a także samodzielnego nadawania tytułów i śródtytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść cytowanych wypowiedzi.

Dostęp do materiałów

Dostęp do zawartości serwisu www jest bezpłatny.

Zamieszczanie informacji na komputerach użytkowników

W trakcie korzystania z serwisu WWW na twardych dyskach osadzane są tzw. cookies, czyli informacje zapisywane przez serwer WWW. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa korzystania z serwisu WWW.

Gromadzenie danych osobowych użytkowników

Serwis WWW nie gromadzi danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.

Projekt i wykonanie serwisu

Identyfikacja wizualna, projekt serwisu i opieka nad nim: Web & Art sp. z o.o.

Wymagania techniczne

Do właściwego działania serwisu WWW niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z aktywną obsługą JavaScript oraz pluginem Adobe Flash.

Dane kontaktowe

W wypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, dotyczących reguł zachowania poufności oraz procedur stosowanych w serwisie WWW, prosimy o kontakt poprzez adres www@pracanatak.org.

Informacje dodatkowe

W sprawach nieujętych niniejszym dokumentem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?wydarzenia
bieżące »
sukcesy »
opinie »
archiwum »

projekty
księgowość NGO »
praca »
ekonomia »
sport i zdrowie »
kultura i ekologia »

dokumenty
statut »
raporty »

władze
zarząd »
rada nadzorcza »

kontakt
dane »
wolontariat »
współpraca »


Fundacja Praca na Tak © 2015 | Powered by Web & Art sp. z o.o.
nota prawna .:. wersja pełna