Misja Fundacji
Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.

 
kultura i ekologia

Fundacja Praca na Tak opowiada się za kształtowaniem pozytywnej roli państwa w dziedzinach kultury i ekologii. Cel ten można realizować poprzez podstawy prawne, jak i gwarantowanie swobód obywatelskich. Na pierwszy obszar wpływają takie regulacje, które premiują twórców oraz ich opiekunów. Wiąże się to z przywróceniem renomy mecenatu. Z kolei sfera wolności sprowadza się do powstawania inicjatyw oddolnych poprzez zrzeszania się osób, firm, instytucji. Współpraca ta generuje w gospodarce wartość zwaną nadwyżką.

Sektor NGO ma kluczowe znaczenie dla realizacji tak określonych zadań. Instytucje pozarządowe umożliwiają niesformalizowaną wymianę poglądów, doświadczeń. Sprzyjają także inicjatywom przekładającym się na postęp intelektualny i techniczny, między innymi poprzez rolę instytutów.

Organizacje non-profitowe wpisują się w międzynarodową współpracę dzięki dostrzeganiu celów lokalnych z jednoczesnym uwzględnieniem globalnych uwarunkowań, w tym szacunku dla środowiska. Przekładają się na tworzenie przyjaznej atmosfery i pokojowego współistnienia państw oraz ich obywateli.

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?wydarzenia
bieżące »
sukcesy »
opinie »
archiwum »

projekty
księgowość NGO »
praca »
ekonomia »
sport i zdrowie »
kultura i ekologia »

dokumenty
statut »
raporty »

władze
zarząd »
rada nadzorcza »

kontakt
dane »
wolontariat »
współpraca »


Fundacja Praca na Tak © 2015 | Powered by Web & Art sp. z o.o.
nota prawna .:. wersja pełna