Misja Fundacji
Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.

 
księgowość NGO

Specjalnie dla jednostek pozarządowych uruchomiliśmy w Fundacji dział Księgowości NGO. Powstał on w odpowiedzi
na sytuację prawną i otoczenie biznesowe stowarzyszeń, instytutów oraz innych podmiotów, z którymi współpracujemy
na co dzień. Zmiany przepisów oraz brak jasnych wytycznych, dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych skutkowały powołaniem profesjonalnej obsługi w tym zakresie.

W Fundacji Praca na Tak stworzyliśmy preferencyjne warunki dla prowadzenia:
- pełnej księgowości,
- audytów,
- księgowości projektów w ramach funduszy unijnych,
- doradztwa oraz wsparcia w rozliczeniach podatkowych.

Wiemy, jak ważna jest przejrzystość podmiotów takich jak nasz. Środki przekazywane przez donatorów powinny być wydatkowane zgodnie z zaleceniami darczyńców i być w 100% związane z celami statutowymi. Jednocześnie instytucje non-profitowe muszą ponosić koszty bieżącej działalności i precyzyjnie ujmować je w zestawieniach finansowych, deklaracjach lub innej dokumentacji.

Naszą ofertę adresujemy również do firm rozpoczynających działalność oraz przedsiębiorstw angażujących się w działania odpowiedzialne społecznie. Pomagamy w ten sposób łączyć cele biznesowe z oczekiwaniami po stronie sektora NGO.

Środki pochodzące z powyżej opisanej działalności przeznaczamy na przedsięwzięcia zgodne z misją Fundacji, ograniczając
w ten sposób pozyskiwanie pieniędzy z innych źródeł.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Fundacja Praca na Tak
ul. Paderewskiego 6/6, 61-770 Poznań
tel. 61 851 03 81
kontakt@pracanatak.org

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?wydarzenia
bieżące »
sukcesy »
opinie »
archiwum »

projekty
księgowość NGO »
praca »
ekonomia »
sport i zdrowie »
kultura i ekologia »

dokumenty
statut »
raporty »

władze
zarząd »
rada nadzorcza »

kontakt
dane »
wolontariat »
współpraca »


Fundacja Praca na Tak © 2015 | Powered by Web & Art sp. z o.o.
nota prawna .:. wersja pełna