Misja Fundacji
Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.

 
Arkadiusz Jankowski, 01.10.2015

Europejski Dzień Fundacji

1 października fundacje świętują po raz trzeci. Europejski Dzień Fundacji to doskonała okazja do zaprezentowania możliwości, jakie oferuje tego typu forma działalności.

Z raportu DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe), instytucji skupiającej ponad 7500 fundacji wśród 23 krajów europejskich, wyłania się skala funkcjonowania organizacji w ramach trzeciego sektora. Istnieje już około 120 000 podmiotów, którym przyświecają szlachetne cele. Roczne wydatki na nie sięgają 55 miliardów euro.

W Polsce działa 18 135 fundacji. Dynamika ich rejestracji przybrała na sile od 2008 roku. W latach 2008-2011 przybyło ponad 40% fundacji spośród wszystkich, istniejących od 1984 roku. Z kolei w 2014 roku zarejestrowano 2142 fundacje.

Dzięki nim rośnie świadomość potrzeb i sposobów ich zaspokajania. Na znaczeniu zyskują przedsięwzięcia w ramach ekonomii społecznej, wolontariatu czy społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?wydarzenia
bieżące »
sukcesy »
opinie »
archiwum »

projekty
księgowość NGO »
praca »
ekonomia »
sport i zdrowie »
kultura i ekologia »

dokumenty
statut »
raporty »

władze
zarząd »
rada nadzorcza »

kontakt
dane »
wolontariat »
współpraca »


Fundacja Praca na Tak © 2015 | Powered by Web & Art sp. z o.o.
nota prawna .:. wersja pełna