Misja Fundacji
Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.

 
Bartosz Suchodolski, 08.04.2015

Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku

Wyniki sondy przeprowadzonej przez firmę doradztwa HR Sedlak & Sedlak wskazują na niepokojący trend wśród Polaków – prawie jedna czwarta z nich chce zmienić pracę w 2015 roku.

Na pytanie zadane polskim pracownikom Czy planujesz zmienić pracę w 2015 roku? 69,6% odpowiedziało twierdząco, 18,5% przecząco, a 11,9% nie potrafiło na nie odpowiedzieć.

Chęć do zmiany zatrudnienia może wynikać z różnych przyczyn. Inna sonda przeprowadzona przez wyżej wymienioną firmę w 2014 roku wskazuje na niską satysfakcję z wykonywanej przez Polaków pracy. Na pytanie Czy czerpiesz satysfakcję z pracy, którą obecnie wykonujesz? ponad połowa badanych stwierdziła, że nie odczuwa zadowolenia z wykonywanych obowiązków w miejscu pracy.

Opracowanie zostało opublikowane na stronie rynekpracy.pl.

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?wydarzenia
bieżące »
sukcesy »
opinie »
archiwum »

projekty
księgowość NGO »
praca »
ekonomia »
sport i zdrowie »
kultura i ekologia »

dokumenty
statut »
raporty »

władze
zarząd »
rada nadzorcza »

kontakt
dane »
wolontariat »
współpraca »


Fundacja Praca na Tak © 2015 | Powered by Web & Art sp. z o.o.
nota prawna .:. wersja pełna