Misja Fundacji
Fundacja Praca na Tak powstała, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Swoją misję realizuje poprzez przedsięwzięcia aktywizacji zawodowej oraz propagowanie idei wolontariatu. Kluczowe są również projekty podnoszące świadomość uczestników rynku pracy
w zakresie ich wiedzy i umiejętności. Fundacja aktywnie wspiera wszystkie podmioty
przyczyniające się do rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami ekonomii społecznej.

 
Arkadiusz Jankowski, 21.09.2015

Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania

Tytułowe hasło w pełni odzwierciedlało atmosferę podczas V Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych.

12 września organizacje pozarządowe stawiły się na Placu Wolności. 74 wystawców prezentowało oferty związane z działalnością charytatywną, wolontariatem, spółdzielczością. Stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty potwierdziły,
że w Poznaniu bardzo prężnie rozwija się idea bezinteresownej współpracy.

Fundacja Praca na Tak również była uczestnikiem opisanych wydarzeń. Wymienialiśmy się doświadczeniami i materiałami informacyjnymi z dziesiątkami osób, których domki wystawiennicze tętniły życiem. W Strefie Dziecka oraz Strefie Spotkań goście mogli cieszyć się licznymi atrakcjami.

Prowadzący systematycznie podkreślali, jak ważne jest budzenie do działania. Ów pozytywny przekaz był wzmocniony dzwoniącymi punktualnie o 13.00 budzikami.

15 i 17 września w ramach Tygodnia Organizacji Pozarządowych w Fundacji Praca na Tak udzielaliśmy bezpłatnych konsultacji. Ta forma wsparcia przyjęła się i już teraz możemy zapewnić wszystkich beneficjentów Fundacji oraz tych,
którzy w ramach działalności w trzecim sektorze potrzebują usług doradczych, że będziemy ponawiać tego typu inicjatywy.

Wydarzenia

01.10.2015
Europejski Dzień Fundacji


21.09.2015
Dziel czas. Łącz pasje. Nakręcaj do działania


02.09.2015
Fundacja Praca na Tak na V Poznańskim Dniu Organizacji Pozarządowych


12.06.2015
Święta księgowych i ich klientów


08.04.2015
Polacy deklarują zmianę pracy w tym roku


06.04.2015
Projekt nowelizacji Kodeksu pracy


02.04.2015
Zawody z największą liczbą bezrobotnych


11.03.2015
Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia


Opinie

08.01.2016
Demografia a rynek pracy


21.09.2015
Wolontariat pracowniczy w przykładach


13.08.2015
Misja organizacji pozarządowej, a sprawa polska


09.07.2015
Rachunek kosztów NGO po nowelizacji ustawy o rachunkowości


08.07.2015
Zatrudnienie wśród młodych w Unii Europejskiej


15.05.2015
Pracująca Europa 2020


05.05.2015
Bezcelowe badania


04.05.2015
Drugi rok KFS


27.04.2015
Każdy może otworzyć zawód


17.04.2015
Urzędnik czy pracodawca?wydarzenia
bieżące »
sukcesy »
opinie »
archiwum »

projekty
księgowość NGO »
praca »
ekonomia »
sport i zdrowie »
kultura i ekologia »

dokumenty
statut »
raporty »

władze
zarząd »
rada nadzorcza »

kontakt
dane »
wolontariat »
współpraca »


Fundacja Praca na Tak © 2015 | Powered by Web & Art sp. z o.o.
nota prawna .:. wersja pełna